Regulamin

W  trosce o naszych Gości prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w Ekosfera Piława. Stosowanie się do niniejszego Regulaminu umożliwi nam zapewnienie Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

ZASADY  OGÓLNE

 1. Doba pobytowa trwa od 15:00 (przyjazd) do 10:00 (wyjazd).
 2. Godziny zameldowania: 15:00 ÷ 20:00 (w przypadku późniejszego przyjazdu prosimy o wcześniejszy kontakt z nami).
 3. Godziny wymeldowania: 8:00 ÷ 10:00.
 4. W przypadku, gdy Gość pozostanie w domu w dniu wyjazdu po godzinie 10:00, może zostać naliczona opłata za kolejną dobę pobytu i nie gwarantuje to możliwości przedłużenia pobytu.
 5. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach przez nas wskazanych. Przewidziane jest 1 miejsce parkingowe na 1  apartament, przy dodatkowym pojeździe prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów. Parking jest bezpłatny, na terenie ogrodzonym, niestrzeżony. Ekosfera Piława nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie ośrodka pojazdy, ani znajdujące się w nich mienie.
 6. Akceptujemy koty i małe psy za dodatkową opłatą 30 zł za 1 noc, po wcześniejszym ustaleniu z nami szczegółów. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w sposób niestanowiący zagrożenia dla innych Gości i personelu oraz ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie ośrodka. 
 7. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie albo w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 8. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia od obowiązku jego przestrzegania.
 9. Dokonując rezerwacji, wyrażacie Państwo  zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji rezerwacji, dopełnienia obowiązku meldunkowego oraz działań marketingowych, zgodnie z przepisami  Ustawy  z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych oraz RODO. Przysługuje Państwu prawo wglądu do Państwa danych osobowych i ich aktualizacji. Administratorem danych jest Ekosfera Piława ARTAGA Sp. z o.o. z siedzibą ul. M. J. Piłsudskiego 34A, 72-300 Gryfice, kontakt: rezerwacje@ekosfera.net.pl.

 

CENY, REZERWACJA, ZAPŁATA, KAUCJA

 1. Zasady rezerwacji, jej anulowania,  zapłaty za pobyt oraz kaucji opisane są w zakładce CENNIK .
 2. Nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt: rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd lub wcześniejsze wymeldowanie spowodowane nie z winy właściciela ośrodka. W przypadku anulowania przez Państwa rezerwacji gwarantowanej w terminie 60 dni lub dłuższym przed przyjazdem zwrotowi podlega 50% wpłaconej zaliczki, anulowanie w terminie krótszym niż 60 dni przed przyjazdem zaliczka w całości pozostaje u nas.
 3. W dniu przyjazdu pobrana zostanie w gotówce kaucja w wysokości 300 zł za 1 apartament. Kaucja podlega zwrotowi w gotówce w dniu wyjazdu po sprawdzeniu przez nas stanu apartamentu i stwierdzeniu kompletności wyposażenia oraz braku uszkodzeń, w szczególności braku zaplamień na ręcznikach, dywaniku i pościeli.
 4. Dane do przelewów w PLN: 

PKO Bank Polski SA

IBAN: PL 81 1020 2821 0000 1802 0154 9013

BIC (SWIFT): BPKOPLPW

ARTAGA Sp. z o.o.

UL. M. J. Piłsudskiego 34A

72-300 Gryfice

 

ZASADY KORZYSTANIA Z APARTAMENTÓW I STREFY CHILLOUT

 1. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 23:00 do 8:00.
 2. W obiekcie zabronione jest zakłócanie spokoju innym Gościom, w tym odtwarzanie głośniej muzyki.
 3. Osoby zakłócające spokój, porządek, korzystające w niewłaściwy sposób z powierzonego mienia , postępujące niezgodnie z Regulaminem mogą być usunięte z ośrodka bez prawa zwrotu poniesionych wcześniej opłat oraz bez prawa do jakichkolwiek odszkodowań.
 4. W apartamentach oraz na tarasach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i e-papierosów. Za złamanie tego zakazu nałożona zostanie każdorazowo kara w wysokości  800 zł. Palenie jest możliwe we wskazanym miejscu. Zabronione jest pozostawianie niedopałków na terenie ośrodka.
 5. Ręczniki przeznaczone są wyłącznie do celów higienicznych do korzystania w  apartamentach. Prosimy o nie używanie ich na zewnątrz apartamentów np. na tarasach, w ogrodzie, na plaży w celach rekreacyjnych.
 6. Patroszenie i smażenie ryb w apartamentach jest zabronione.
 7. Grillowanie możliwe jest wyłącznie w wyznaczonych miejscach i na sprzęcie udostępnionym przez ośrodek. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel, który jest we własnym zakresie, po grillowaniu prosimy wrzucać do specjalnie do tego przeznaczonego metalowego pojemnika.
 8. Prosimy o nie wynoszenie elementów wyposażenia apartamentów i ośrodka poza teren ośrodka.
 9. W trakcie pobytu utrzymanie czystości i sprzątanie apartamentu należy do Gościa. W dniu wyjazdu wyposażenie kuchni powinno być umyte.
 10. Do korzystania z apartamentów, infrastruktury i ogrodu  uprawnione są tylko osoby zameldowane w Ekosfera Piława posiadające aktualną kartę pobytu. Przy meldunku należy okazać dowód tożsamości ze zdjęciem.
 11. Goście przebywający w Ekosfera Piława proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku, niniejszego Regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych.
 12. W strefie chillout i ogrodzie znajdują się skarpy, elementy architektury ogrodowej,  m.in. kamienne murki, które należy użytkować z zachowaniem szczególnej ostrożności.  Dotyczy to w szczególności Gości przebywających z dziećmi.
 13. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających w apartamentach i w ogrodzie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice i opiekunowie. Korzystanie przez dzieci  z  ogrodu i placu zabaw powinno odbywać się tylko pod opieką osoby dorosłej.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UBEZPIECZENIE

 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i finansową za powierzone mienie oraz szkody wyrządzone na terenie ośrodka. Szkody powstałe z winy Gościa rozliczane są na miejscu.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług lub usterek wynikłych w trakcie użytkowania domu uprzejmie prosimy  zgłaszać je nam na bieżąco, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję. 
 3. Informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu, wody, brak wi-fi, czy sygnału TV.
 4. Ubezpieczenie Gości  przebywających na terenie ośrodka  oraz ich mienia leży w zakresie Gości.
 5. Ekosfera Piława nie ponosi odpowiedzialności materialnej i finansowej za rzeczy należące do Gości pozostawione w apartamencie lub na terenie ośrodka. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania apartamentu i terenu ośrodka.
 6.  

Życzymy miłego wypoczynku

Close Menu